verenigingen

In Nederland

Spreekt voor zich

https://spreektvoorzich.nl

Doelstellingen;

  • het ontwikkelen en beschikbaar maken van gemakkelijk toegankelijke informatie over selectief mutisme voor ouders, kinderen, scholen en therapeuten
  • het ontwikkelen, beschikbaar maken en onderhouden van een uitgewerkt behandelprogramma met therapiemateriaal dat is toegesneden op de doelgroep en dat online beschikbaar is om toegankelijkheid te vergroten
  • en het verrichten van al hetgeen met het vorenstaande verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn alles in de ruimste zin van het woord.

In België

Vereniging selectief mutisme

https://selectiefmutisme.be     

Doelstellingen;

  • Selectief mutisme bekendmaken bij personen die hiermee te maken hebben zoals leerkrachten, scholen, CLB’s, therapeuten, gezondheidswerkers, jeugdwerkers, monitoren, …
  • Informatie geven aan ouders met kinderen en jongeren met selectief mutisme, of waarvan de ouders dat vermoeden.
  • De solidariteit tussen ouders bevorderen, bijvoorbeeld door het uitwisselen van ervaringen en het organiseren van ontmoetingen.
  • De kennis van therapieën over selectief mutisme bevorderen, onder meer door internationale contacten, het uitwisselen van informatie en samenwerking en door het stimuleren van onderzoek.
  • Een onderwijsbeleid stimuleren dat rekening houdt met de problemen van kinderen en jongeren met selectief mutisme en dat openstaat voor een samenwerking tussen leerkrachten, therapeuten en ouders.

 

We geloven in een samenleving waar elk kind welkom is en zich gewoon thuis kan voelen.